#hanescymru2020

Download the programme and abstracts

New Directions in Welsh History: An Online ‘Zoom’ Conference

Saturday 24 October 2020

We would like to host a conference that allows historians to present the latest academic research on the history of Wales.  We encourage people to present both polished arguments and ideas in progress. Papers that reflect on the state and future of Welsh history are particularly encouraged.

The conference will be held over Zoom, with papers a maximum of 15 minutes which will be followed by a Q&A.  PowerPoint slides may be used and will employ the screen sharing feature. Papers can be in either Welsh or English.

The conference will run through the course of the day and end with an online social. If the number of papers exceeds the time slots available parallel sessions will be held. 

There will be no charge to attend the conference or to present at it.

To propose a paper please send an abstract of up to 200 words and a brief biographical note to Martin Johnes at m.johnes@swansea.ac.uk The deadline for submissions is 14 September 2020.

Organizing committee: Martin Johnes (Swansea), Euryn Roberts (Bangor), Steve Thompson (Aberystwyth), Stephanie Ward (Cardiff)

Trywyddau newydd mewn Hanes Cymru: Cynhadledd Arlein ‘Zoom’

Dydd Sadwrn 24 Hydref 2020

Hoffem gynnal cynhadledd sy’n rhoi cyfle i haneswyr gyflwyno eu hymchwil diweddaraf ar hanes Cymru.  Yr ydym yn croesawu papurau sy’n cyflwyno dadleuon cyflawn neu syniadau sydd yn cael eu datblygu. Yn enwedig, yr ydym yn croesawu papurau sy’n ystyried cyflwr cyfredol a dyfodol hanes Cymru fel maes.

Cynhelir y gynhadledd ar Zoom, a bydd papurau yn para 15 munud ar y mwyaf gyda chwestiynau i ddilyn. Bydd modd defnyddio Powerpoint trwy’r opsiwn rhannu sgrin. Traddodir y papurau yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Cynhadledd undydd fydd hon a bydd yn dod i ben gyda digwyddiad cymdeithasol. Yn ddibynnol ar nifer y papurau a ddaw i’r fei, cyflwynir sesiynau cyfochrog. 

Nid fydd ffi I fynychu’r gynhadledd neu am gyflwyno papur.

Er mwyn cynnig papur, anfonwch grynodeb o 200 o eiriau a nodyn bywgraffiadol byr at Martin Johnes m.johnes@swansea.ac.uk Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 14 Medi 2020.

Pwyllgor trefnu: Martin Johnes (Abertawe), Euryn Roberts (Bangor), Steve Thompson (Aberystwyth), Stephanie Ward (Caerdydd)

Author: HanesCymru

I teach history at Swansea University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: